Skip to content

Celebrating Southeast Asian Cinema
since 2009

LIVE again in December, 2024

THANK YOU
Blue Chair 2024
Early Supporters

News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
18 hours ago

ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບການສ້າງເລື່ອງເລົ່າໃດຫນື່ງ ມາເປັນຮູບເງົາເພື່ອສາຍຢູ່ເທີງຫນ້າຈໍ, ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາເປັນປີປີຈື່ງຈະສາມາດສ້າງສຳເລັດໄດ້. ຮູບເງົາ "ແສງອາລຸນທີ່ປາຍຂອບຟ້າ" ໄດ້ຮັບທຶນສ້າງຈາກກອງທືນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ປີ 2021 ສຳລັບການພັດທະນາບົດ, ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນໂຄງການຂື້ນເກີດຈິງ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ ແລະ ຈະລໍຖ້າຕິດຕາມຜົນງານຮູບເງົາເຕັມເລື່ອງໃນໄວໆນີ້ເດີ!

From story to the screen, it can years to make a feature film. Luminous, a feature film project of director Khonesavanh Boulome, received Lao Filmmakers Fund support in 2021 for script development. We're happy to see this project moving forward and can't wait to see the final cut on the big screen!
... See MoreSee Less

ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບການສ້າງເລື່ອງເລົ່າໃດຫນື່ງ ມາເປັນຮູບເງົາເພື່ອສາຍຢູ່ເທີງຫນ້າຈໍ, ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາເປັນປີປີຈື່ງຈະສາມາດສ້າງສຳເລັດໄດ້. ຮູບເງົາ ແສງອາລຸນທີ່ປາຍຂອບຟ້າ ໄດ້ຮັບທຶນສ້າງຈາກກອງທືນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ປີ 2021 ສຳລັບການພັດທະນາບົດ, ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນໂຄງການຂື້ນເກີດຈິງ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ ແລະ ຈະລໍຖ້າຕິດຕາມຜົນງານຮູບເງົາເຕັມເລື່ອງໃນໄວໆນີ້ເດີ! From story to the screen, it can years to make a feature film. Luminous, a feature film project of director Khonesavanh Boulome, received Lao Filmmakers Fund support in 2021 for script development. Were happy to see this project moving forward and cant wait to see the final cut on the big screen!Image attachmentImage attachment
3 days ago

ພາບບັນຍາກາດການສາຍຮູບເງົາສັ້ນ (work in progress) ເລື່ອງ: THE WITNESS - 'ຜູ້ຮູ້ເຫັນ' ຫນື່ງໃນຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສ້າງຈາກກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ Lao Filmmakers Fund 2023, ໂດຍຜົນງານຂອງຜູ້ກຳກັບ ມິດປະຊາ ສິດທິຮັກປັນຍາ ແລະ ຜູ້ສ້າງ ກອງຈັນ ພຽນນາຈິດ ທີ່ 'ຫ້ອງຊີເນລ້ານຊ້າງ' (LanXang SEENe Club) ໃນວັນທີ 13/07/2024.

A special screening work in progress of "The Witness" one of the film project funded by Lao Filmmakers Fund 2023, directed by Mitpasa Sitthihukpanya and Kongchan Phiennachit at LanXang SEENe Club, last Saturday.
Great to see Lao filmmakers and Lao film supporters join together for viewing and discussion. We look forward to seeing more.
... See MoreSee Less

ພາບບັນຍາກາດການສາຍຮູບເງົາສັ້ນ (work in progress) ເລື່ອງ: THE WITNESS - ຜູ້ຮູ້ເຫັນ ຫນື່ງໃນຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສ້າງຈາກກອງທຶນນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ Lao Filmmakers Fund 2023, ໂດຍຜົນງານຂອງຜູ້ກຳກັບ ມິດປະຊາ ສິດທິຮັກປັນຍາ ແລະ ຜູ້ສ້າງ ກອງຈັນ ພຽນນາຈິດ ທີ່ ຫ້ອງຊີເນລ້ານຊ້າງ (LanXang SEENe Club) ໃນວັນທີ 13/07/2024. A special screening work in progress of The Witness one of the film project funded by Lao Filmmakers Fund 2023, directed by Mitpasa Sitthihukpanya and Kongchan Phiennachit at LanXang SEENe Club, last Saturday. Great to see Lao filmmakers and Lao film supporters join together for viewing and discussion. We look forward to seeing more.Image attachmentImage attachment+Image attachment
6 days ago

SFFA 2025 is now open. ... See MoreSee Less

Load more

2022 Highlights