Skip to content

Celebrating Southeast Asian Cinema
since 2009

LIVE in December, 2024

THANK YOU
Blue Chair 2024
Early Supporters

News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 days ago
Blue Chair

ມາແລ້ວ, ໂອກາດທີ່ຈະສົ່ງຜົນງານຂອງຕົວເອງໄປສາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ປະເພດສາລະຄະດີ, ອ່ານລະລາຍໃນການສົ່ງຮູບເງົາເພີ່ມເຕີມດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ.

For Lao documentary filmmakers, here's a good chance to share your work at Sheffield DocFest.
... See MoreSee Less

ມາແລ້ວ, ໂອກາດທີ່ຈະສົ່ງຜົນງານຂອງຕົວເອງໄປສາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ປະເພດສາລະຄະດີ, ອ່ານລະລາຍໃນການສົ່ງຮູບເງົາເພີ່ມເຕີມດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ. For Lao documentary filmmakers, heres a good chance to share your work at Sheffield DocFest.Image attachment
2 weeks ago
Blue Chair

ມາເບີ່ງຮູບເງົາ "ສັນຍານ" ນຳກັນ, ເພີ່ນເລີ່ມເຂົ້າສາຍຢູ່ໂຮງໃຫຍ່ມື້ນີ້ລະເດີ ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນຮູບເງົາລາວ.

Now playing in theaters across Laos. Check it out!ສາຍແລ້ວ! ມື້ນີ້! ທຸກໂຮງຮູບເງົາ 🍿 🇱🇦
THE SIGNAL | ສັນຍານ 🎬 Now In Theater!!!
ຮອບສາຍ ແລະ ໂຮງທັງໝົດຢູ່ໃນຄອມເມັ້ນ
Special artwork designed by:
Vilakone Phachanthavong
... See MoreSee Less

ມາເບີ່ງຮູບເງົາ ສັນຍານ ນຳກັນ, ເພີ່ນເລີ່ມເຂົ້າສາຍຢູ່ໂຮງໃຫຍ່ມື້ນີ້ລະເດີ ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນຮູບເງົາລາວ. Now playing in theaters across Laos. Check it out!
Load more

2022 Highlights