Skip to content

Celebrating Southeast Asian Cinema
since 2009

LIVE again in December, 2024

THANK YOU
Blue Chair 2024
Early Supporters

News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 weeks ago

ຫ້ອງສາຍຊີເນລ້ານຊ້າງ ຈະນຳສະເໜີວີດີໂອສັ້ນ PSA ຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາມາສາຍໃຫ້ເບິ່ງ, ສາມາດເຂົ້າມາຮັບຊົມ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການນຳເພີ່ນໄດ້, ງານເຂົ້າຊົມຟຣີ, ວັນອັງຄານ ທີ 23 ເມສາ 2024, 18:00ມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະຖານທີ່: ຮ້ານຄຳສຸກ, ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ນຳສະເໜີໂດຍ: Blue Chair x ຮູບເງົາສັ້ນລ້ານຊ້າງ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ສະຖານທູດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Special PSA screening from LanXang Shorts, at Come Sook Cafe, on Tuesday April 23th, starting at 18:00.

Presented by: Blue Chair x LanXang Shorts - ຮູບເງົາສັ້ນລ້ານຊ້າງ
Supported by: U.S. Embassy Vientiane#ຫ້ອງຊີເນລ້ານຊ້າງ ຊິເອົາຜົນງານວິດີໂອສັ້ນສົ່ງເສີມສັງຄົມ (PSA) ທີ່ໄດ້ລາງວັນ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ມາສາຍ ພ້ອມທັງສົນທະນາກັບຜູ້ຈັດງານ. ໜ້າຈະເໝາະສຳລັບນ້ອງໆ ທີ່ສົນໃຈລົງແຂ່ງປີນີ້.
.
ອັງຄານ 23 ເມສາ 2024, 18:00 ທີ່ ຮ້ານ ຄຳສຸກ, ໂພນປ່າເປົ້າ.

[ແຜນທີ່: maps.app.goo.gl/kJAFfhgB2864WzHB7]
.
ເຂົ້າເບິ່ງຟຣີ. ບໍ່ຈຳເປັນລົງທະບຽນ.
... See MoreSee Less

ຫ້ອງສາຍຊີເນລ້ານຊ້າງ ຈະນຳສະເໜີວີດີໂອສັ້ນ PSA ຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາມາສາຍໃຫ້ເບິ່ງ, ສາມາດເຂົ້າມາຮັບຊົມ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການນຳເພີ່ນໄດ້, ງານເຂົ້າຊົມຟຣີ, ວັນອັງຄານ ທີ 23 ເມສາ 2024, 18:00ມ ເປັນຕົ້ນໄປ. ສະຖານທີ່: ຮ້ານຄຳສຸກ, ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນຳສະເໜີໂດຍ: Blue Chair x ຮູບເງົາສັ້ນລ້ານຊ້າງ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ສະຖານທູດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ Special PSA screening from LanXang Shorts, at Come Sook Cafe, on Tuesday April 23th, starting at 18:00. Presented by: Blue Chair x LanXang Shorts Supported by: U.S. Embassy Vientiane
1 month ago

Photos from LanXang Shorts - ຮູບເງົາສັ້ນລ້ານຊ້າງ's post ... See MoreSee Less

Image attachmentImage attachment+Image attachment
Load more

2022 Highlights