ເຊີນສົ່ງຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດຮູບເງົາສັ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ ທູດປະຊາສໍາພັນໃຫ້ປະເທດເຮົາ

ຂໍເຊີນສົ່ງຮູບເງົາສັ້ນຕາມຫົວຂໍ້ການປະກວດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ ເພື່ອຍາດໂອກາດຮັບລາງວັນສູງເຖິງ $4,000 ແລະ ເຂົ້າຊົມຮູບເງົາຂອງທ່ານຢູ່ຈໍໃຫຍ່ ທີ່ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ປະຈຳປີ 2018!

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນສຳລັບປະເທດເຮົາ ທີ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າສຶກສາອົບຮົມເອົາທັກສະ ໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊີບໃນຂະແໜງການນີ້. ຄາດວ່າ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ດ້ວຍຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ຈະມີໂອກາດ ນຳສະເໜີເອກະລັກວັດທະນະທໍາ ແລະ ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງລາວໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ຈັກ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018, ທາງທີມງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ຢາກໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຄິດ ເບິ່ງວ່າ ການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ການປະກອບອາຊີບ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ ໄດ້ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເປັນທູດປະຊາສໍາພັນໃຫ້ແກ່ປະເທດເຮົາ ແລະ ເປັນການສ້າງອານາຄົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວແນວໃດແດ່.

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານການຜະລິດຮູບເງົາມາກ່ອນ. ຂໍແຕ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ທ່ານກໍ່ສາມາດ ຖ່າຍທຳຮູບເງົາໄດ້ແລ້ວ, ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານກໍ່ໄດ້! ພວກເຮົາຢາກເຫັນການນໍາສະເໜີ ໂອກາດທາງການສຶກສາອົບຮົມ, ວຽກງານ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍອາຊີບໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ການ ໂຮງແຮມ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃນແບບຊວນຫົວ, ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ຫຼື ຜິດແປກແຫວກແນວກໍ່ໄດ້. ຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ອາດ ຊ່ວຍທ່ານຄິດເນື້ອຫາຂອງຮູບເງົາທ່ານໄດ້: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມື້ໜຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ ການໂຮງແຮມ ເປັນວັນທີ່ພິເສດ ມີຫຍັງແດ່? ມູມມອງດ້ານບວກ ທີ່ໜ້າແປກໃຈຂອງການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ ມີຫຍັງແດ່? ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະຮຽນຈົບສາຂາຕ່າງໆໃນຂະແໜງການນີ້, ແລະ ຈະຊອກຮຽນຢູ່ໃສ?

ທັກສະອັນໃດສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຄົນເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ ຈະ ຕ້ອງມີ? ພະນັກງານການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ ຈະສ້າງສາຍພົບພັນແລກປ່ຽນກັບແຂກແນວໃດ? ແລະ ວຽກງານສ່ວນໃດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ ທີ່ພະນັກງານສຶກພູມໃຈທີ່ສຸດ? ມີຫຼາຍທາງທີ່ຈະ ຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ຂອງການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ອອກມາເປັນການນຳສະເໜີທີ່ມີຄວາມສະເພາະຕົວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ.

ລາງວັນສຳຫຼັບຜູ້ຊະນະການປະກວດມີດັ່ງນີ້:

 • ລາງວັນທີ 1: $4,000 USD
 • ລາງວັນທີ 2: $3,000 USD
 • ລາງວັນທີ 3: $2,000 USD

ຂັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລືອກ

  ຮູບເງົາ 5 ເລື່ອງ ຈະຖືກຄັດເລືອກລົງເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າເຟສ໌ບຸກ ຂອງບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ເພື່ອ ແຂ່ງຂັນເອົາລາງວັນຈາກການແຊຣ໌ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຮູບເງົາ 3 ເລື່ອງ (ທີ່ເອົາລົງຜ່ານເພຈ໌ ຂອງບຸນມະໂຫລານ ຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ເທົ່ານັ້ນ) ທີ່ໄດ້ຮັບການແຊຣ໌ ຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຫາ 15 ພະຈິກ 2018 ຈະເປັນຜູ້ ຊະນະ ແລະ ຮັບລາງວັນທີ 1, 2 ແລະ 3 ຕາມລໍາດັບ. ທາງຜູ້ຈັດງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ແລະ ຜູ້ຄັດເລືອກ ຂໍສະຫງວນສິດ ໃນການຕັດສິດຜູ້ສະໝັກ ຫາກພົບວ່າ ຜູ້ສະໝັກໃດມີປະຫວັດການລະເມີດສິດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ຂັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລືອກ

ຮູບເງົາ 5 ເລື່ອງ ຈະຖືກຄັດເລືອກລົງເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າເຟສ໌ບຸກ ຂອງບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ເພື່ອ ແຂ່ງຂັນເອົາລາງວັນຈາກການແຊຣ໌ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຮູບເງົາ 3 ເລື່ອງ (ທີ່ເອົາລົງຜ່ານເພຈ໌ ຂອງບຸນມະໂຫລານ ຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ເທົ່ານັ້ນ) ທີ່ໄດ້ຮັບການແຊຣ໌ ຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຫາ 15 ພະຈິກ 2018 ຈະເປັນຜູ້ ຊະນະ ແລະ ຮັບລາງວັນທີ 1, 2 ແລະ 3 ຕາມລໍາດັບ.

ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າປະກວດ

 • ນັກສ້າງຮູບເງົາຕ້ອງເປັນຄົນສັນຊາດລາວ.
 • ຄວາມຍາວຂອງຮູບເງົາທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 3 ນາທີ.
 • ເນື້ອໃນຂອງຮູບເງົາ (ພາບ, ກຣາບຟິກ, ດົນຕີ)
 • ຈະຕ້ອງເປັນຂອງນັກສ້າງຮູບເງົາເອງ. ຮູບເງົາໃດທີ່ໃຊ້ ອົງປະກອບທີ່ຫາມາໃສ່ໂດຍບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ. ນັກສ້າງຮູບເງົາຈະເປັນເຈົ້າຂອງ ລິຂະສິດຂອງຮູບເງົາທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ, ແຕ່ຕ້ອງເຫັນດີໃຫ້ເນື້ອໃນທັງໝົດທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ສາມາດ ເອົາໄປນໍາໃຊ້ໂດຍພາກສ່ວນອື່ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຈ້າງງານ/ການປະກອບອາຊີບ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ.
 • ຮູບເງົາທີ່ຈະສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ຕ້ອງບໍ່ໄດ້ເອົາລົງເຟສບຸກ ຫຼື ເວບໄຊອື່ນມາກ່ອນ ເພາະສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດ ໂອກາດຕົວເລກ

ເງື່ອນໄຂການຕັດສິນ

ຮູບເງົາ 5 ເລື່ອງດີເດັ່ນທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໄປຊິງລາງວັນ ຈະຖືກພິຈາລະນາຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

 • ຖືກກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້
 • ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນ
 • ມີທ່າອ່ຽງຈັບໃຈຜູ້ຊົມ
 • ຂະບວນການສ້າງໂດຍລວມ
 • ເຕັກນິກໃນການນຳສະເໜີພາບ
 • ບໍ່ເກີນເວລາທີ່ກຳນົດ
 • ເມື່ອຮູບເງົາ 5 ເລື່ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນກັບສາທາລະນະຊົນທີ່ຈະແຊຣ໌ ຮູບເງົາທີ່ ຕົນເອງມັກຈາກເພຈ໌ ຂອງບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ. ຮູບເງົາ 3 ເລື່ອງທີ່ມີການແຊຣ໌ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈະເປັນຮູບເງົາທີ່ຊະນະການປະກວດ!

  ການສົ່ງຮູບເງົາເຂົ້າປະກວດ

  ກໍານົດສົ່ງຮູບເງົາ ແມ່ນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2018. ກະລຸນາປະກອບ ແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍ (online application form) ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ແບບຟອມນີ້ຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

  • 1. ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງນັກສ້າງຮູບເງົາ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳລັບຕິດຕໍ່.
  • 2. ລິ້ງ (link) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາຮູບເງົາທີ່ມີຄຸນະພາບຮູບພາບສູງ (high-quality) ທີ່ທ່ານຈັດທໍາ ໂດຍ ຈຳກັດການເຂົ້າຊົມ (unlisted) ໃນ YouTube ຫຼື Vimeo, ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ link ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ (password, ຖ້າມີ) ໃນແບບຟອມສະໝັກ. ຖ້າຮູບເງົາຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ ເລືອກ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ສົ່ງຟາຍ (file) ຮູບເງົາ ໃຫ້ທີມງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໂດຍໃຊ້ WeTransfer.
  • ຮູບເງົາທີ່ສົ່ງຫຼັງຈາກວັນທີ 21 ຕຸລາ 2018 ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ. ນັກສ້າງຮູບເງົາຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງຂ່າວ ຖ້າຮູບເງົາຂອງທ່ານຖືກເລືອກເຂົ້າປະກວດຊິງລາງວັນ ພາຍໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018. ການແຂ່ງຂັນການແຊຣ໌ ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ ໜ້າເຟສບຸກ (Facebook page) ຂອງບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 1-15 ພະຈິກ 2018. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສົ່ງ ຫຼື ການປະກວດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບ ອາມັນດາ ຊິລເບີລິງ (Amanda Silberling), ຜູ້ປະສານງານບຸນມະໂຫລານ.

  ການປະກວດຮູບເງົາສັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນວຄິດລິເລີ່ມຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການພັດທະນາທັກສະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (LAO/029), ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກລຸກຊໍາບວກ ແລະ ປະເທດສວິດເຊີແລນ, ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສໍານັກງານຮ່ວມມືດ້ານພັດທະນາປະເທດລຸກຊໍາບວກ (LuxDev).